Tuesday, 19 November 2013

................................................വിശ്വാസങ്ങളും, ആദർശങ്ങളും
മതങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയവും
ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും
ഭോഗിച്ചു രസിച്ച മനസ്സ്
ഇന്ന് പ്രസവിച്ചു.
ഒറ്റ തന്തയ്ക്കു പിറക്കാത്ത
ആ കുഞ്ഞിനു ഞാൻ ഒരു പേരിട്ടു,
'കലി'
അവനവനോടുതന്നെയുള്ള '' കലി ''
ആരോടൊക്കെയോ ഉള്ള ''കലി''.

1 comments:

ajith said...

മാനുഷര്‍ക്കും കലിയ്ക്കും നമസ്കാരം!!

Post a Comment